Regulamin sklepu Piambo

1. Informacje o firmie

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.piambo.pl (dalej: Sklep), jest własnością Montanus Sp. z o.o. z siedzibą w Łętownia 585, 34-242 Łętownia, NIP: 552-171-37-45, REGON: 122493940, telefon: 500-802-805, e-mail: biuro@piambo.pl (dalej: Sprzedawca).

2. Wymagania techniczne

2.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego oraz dokonanie rejestracji w Sklepie.

3. Przyjmowanie zamówienia

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest podana w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę poprzez wypełnienie formularza na stronie. Na podane w formularzu konto e-mail zostanie automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail zawierający:

3.4.1. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.

3.4.2. Prośbę o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w podany link.

3.4.3. Wszystkie istotne elementy zamówienia.

3.5. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8.00 do godz. 15.00 pod numerem telefonu: (+48) 500 802 805 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3.5.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

3.5.2. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a Sprzedawcą.

3.6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem udokumentowania sprzedaży: fakturą VAT lub paragonem, który będzie dołączany do przesyłek.

3.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym klienta na stronie głównej Sklepu.

3.8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce - Twoje zamówienie w panelu klienta Sklepu.

3.9. Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia klienta z powodu niedostępności towaru niezwłocznie powiadomi o tym klienta oraz zwróci cała otrzymaną od niego sumę pieniężną ewentualnie w porozumieniu ze Sprzedawcą, Klient podejmuje decyzję o innym sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania). W przypadku anulowania zamówienia otrzymaną należność Sprzedawca zwraca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

4. Formy płatności

4.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

4.1.1. przedpłata na konto,

4.1.2. płatność przy odbiorze przesyłki,

4.1.3. za pomocą systemu PayU,

4.1.4 płatność gotówką przy odbiorze osobistym

4.2. Przelew bankowy na konto firmy, numer konta: 35 8799 0001 0007 0098 8366 0001 .

4.3. Koszty dostawy są podane na stronie www.piambo.pl i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

5. Dostawa towarów

5.1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub przez Pocztę Polską.

5.2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Czas dostawy produktu wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia wysłania w przypadku dostarczania przesyłki przez Pocztę Polską, natomiast w przypadku dostarczania przesyłki przez firmę kurierską - 1 dzień roboczy.

5.5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.

5.6. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6.3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego.

6.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.

6.6. Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez kupującego kwoty pieniężnej w sposób przez niego określony nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

6.8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamacje zamówionego towaru z tytułu niezgodności z umową mogą być zgłaszane e- mailem: biuro@piambo.pl lub pisemnie na adres Sklepu.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego".

7.3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.

7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

7.5. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.

8.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.2. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Dane osobowe, cookies

9.1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

9.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Montanus Sp. z  o.o. z siedzibą w Łętowni (Łętownia 585, 34-242), KRS: 0000408777, NIP: 552-171-37-45, REGON: 122493940, telefon: 500-802-805, e-mail: biuro@piambo.pl.

9.3. Montanus Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu założenia i prowadzenia konta Użytkownika oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

9.4. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

9.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

9.6. Korzystając ze Sklepu, Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

9.7. Klient akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedającemu statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9.8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

9.9. Dane w ramach Sklepu są przetwarzane przez czas trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń; czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

10.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 X 2014 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium